IMG_5697.jpg

Om

Frida Karlsson är mitt namn och här har du landat i min portfolio. Jag är student på Medieinstitutet där jag läser en utbildning i digital content design.

Jag har tidigare arbetat med design och projektledning mot 
rumslighet, men sadlar nu om till en digital/grafisk inriktning. 
Mitt breda intresse håller mig ständigt nyfiken på omvärlden och på att lära mig. I min portfolio kan du se en liten del av mina kunskaper och färdigheter inom just digital content design.