Winwin

I grupparbete tog vi fram ett designförslag och en grafisk profil till en quiz app.

Arbetet vi gjort bygger på research, definiera mål/syfte och andra designmetoder såsom till exempel identitetspositionering, personas och skisser.

Detta arbete är ett grupparbete där allas bidrag format resultatet. Gruppen bestod av Mia Hulterstam, Erika Weiland, Pernilla Kullner och mig.

Jag har fokuserat på design av appens helhet samt att bygga den i Xd.

 

Prototyp

 

Prototyp av designförslaget för appen Winwin

Appens design byggdes i Adobe Xd, varpå vi filmade en skärmspelning av detta samt la in animationer.

 

Sidvyer

 
 

Brand ID

 
PresentationGrupp2_Page_21_edited.jpg
 

Wireframe och skisser

 
 

Gruppen